Naše služby

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Zabezpečujeme vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie, vrátane získania kladných stanovísk od všetkých dotknutých orgánov.

Inžinierska činnosť

Na základe spracovanej projektovej dokumentácie a podľa rozsahu plánovaných prác následne vybavíme stavebného povolenia, respektíve ohlásenie stavebných úprav a následné po realizačné stavebné konanie.

Finančné poradenstvo

Súčasťou nami ponúkaných služieb je taktiež poradenstvo v oblasti financovania. Či už hovoríme o rôznych formách dotácií zo Štátu, úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania, prípadne komerčných úveroch, v tejto ochotne poskytneme na základe dlhoročných skúseností cenné radi.

Energetická certifikácia

Medzi ponúkané služby patrí aj energetická certifikácia budov, ktorá je potrebná pri kolaudácii stavby resp. po zrealizovaní prác.